Με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο της Εντατικής Θεραπείας και με το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό επιβίωσης των
βαρέως πασχόντων ασθενών, οι φυσικοθεραπευτές - ως επαγγελματίες υγείας - οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στο αγώνα επιβίωσης και αποκατάστασης
των ασθενών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, υιοθετώντας παγκόσμιες οδηγίες και πρακτικές.

Διαβάστε Περισσότερα